Hopp til innhold

Oppgave

Vurder lokalavisa di

Gå inn på nettsidene til den lokale nettavisa i det området du bor, og vurder innholdet.

LK20
Ung gutt jobber foran en dataskjerm. Foto.

Les kjapt gjennom de tre øverste sakene.

  • Finn eksempler på god, lokal nyhetsjournalistikk.
  • Hva er bra i disse sakene? Hvorfor er det bra?
  • Finn eksempler på avisas nettside som du mener er dårlig journalistikk.
  • Hvorfor mener du disse sakene er dårlige? Hva kunne vært bedre?

Diskuter deretter med en klassekamerat hva som er god lokalavisjournalistikk.

Sist oppdatert 16.10.2017
Skrevet av Joachim Laberg

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?