Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Oppgave

Vurder lokalavisa di

Gå inn på nettsidene til den lokale nettavisa i det området du bor, og vurder innholdet.

LK20
Ung gutt jobber foran en dataskjerm. Foto.

Les kjapt gjennom de tre øverste sakene.

  • Finn eksempler på god, lokal nyhetsjournalistikk.
  • Hva er bra i disse sakene? Hvorfor er det bra?
  • Finn eksempler på avisas nettside som du mener er dårlig journalistikk.
  • Hvorfor mener du disse sakene er dårlige? Hva kunne vært bedre?

Diskuter deretter med en klassekamerat hva som er god lokalavisjournalistikk.

Sist oppdatert 16.10.2017
Skrevet av Joachim Laberg