Hopp til innhold

Oppgave

Intervjuteknikk og objektivitet

En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs midtøsten-dekning.

En pro-israelsk demonstrasjon utenfor NRK på Marienlyst, med krass kritikk av NRKs Midtøsten-dekning.

Oppgave 1

Studer foredraget Avansert intervjuteknikk av nyhetsredaktør i NRK Nyheter Per Anders Johansen.

  1. Johansen sier i foredraget sitt om intervjuteknikk: «Problemet er ofte oss journalister …». Hvordan begrunner han denne påstanden?
  2. Gjør rede for det han omtaler som «Sawatskys syv dødelige synder».

Oppgave 2

Lytt til Sven Egil Omdals utredning om Objektivitet i journalistikken på NRK Skole.

  1. Forklar begrepet objektivitet.
  2. Hvorfor mener Omdal at det er lett å fordreie virkeligheten i en nyhetssak eller en dokumentar på fjernsyn?
  3. Hvilke virkemidler ble brukt for å styres seernes oppfatning av Bjugn-saken?
  4. Hvilke skriftlige virkemidler brukes i avisartikler for å styre lesernes oppfatning av en sak?
  5. Hvorfor er det vanskelig for en journalist å være objektiv?
Sist faglig oppdatert 12.09.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell