Hopp til innhold

Oppgave

Intervjuteknikk i valgdebatter

I denne oppgaven skal du lytte til en politisk debatt og utforske samspillet mellom journalisten og politikerne.

Svarer politikerne på spørsmålene?

Se hele eller deler av partilederdebatten som ble sendt på NRK 6. september 2019 i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

Lytt nøye til spørsmålene og svarene i debatten.

  1. Hvor mange spørsmål stiller programlederen i løpet av den første halvtimen?
  2. Hvor mange av disse spørsmålene svarer politikerne direkte på?
  3. Hvor mange ganger svarer politikerne på noe helt annet enn det han spør om?
  4. Er det noen av politikerne som utmerker seg når det gjelder «å snakke bort» det programlederen spør om?
  5. Hva skjer når journalisten stiller oppfølgingsspørsmål?
  6. Formuler ett spørsmål til hver av politikerne i debatten, som du mener programlederen burde ha stilt.
  7. Hva ville du ha gjort dersom du ikke fikk svar på det du spurte om?
Sist faglig oppdatert 09.03.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell