Hopp til innhold

Yrkesliv i helsearbeiderfag (HS-HEA vg2)

Den profesjonelle helsefagarbeideren

Som profesjonell helsefagarbeider forventes det at du har nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter til å utøve yrket ditt på en faglig forsvarlig måte i møte med brukere og pasienter i ulike aldre og livssituasjoner.

Legemiddelhåndtering

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester trenger hjelp til å administrere medisinene sine. Du må derfor ha kunnskap om virkninger, bivirkninger og administrasjonsformer for de vanligste legemidlene. Du må også ha god innsikt i regelverket og helsefagarbeiderens ansvar i legemiddelhåndteringen.

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering