Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempel: referat fra elevrådsmøte

Referat fra elevrådsmøte fredag 19. oktober 2018

Tid: 08.30–09.15
Sted: kantina
Forfall: tillitsvalgte for 1BAA og 1BAB (ekskursjon)
Til stede: alle andre tillitsvalgte

Saker

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og sakliste blei godkjent.

2. Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet blei godkjent.

3. Ryddeordninga i kantina

Ordninga med klassevis rydding i kantina etter spisefri har ikke fungert etter høstferien. Elevrådet har fått inn klager fra elever og kantinepersonale. Også rektor har bedt elevrådet om å ta opp saken. Hun har gitt beskjed om at kantina vil bli stengt hvis ikke elevene tar tak i situasjonen. Elevrådet går derfor inn for følgende:

  • Hver tillitsvalgt tar opp problemet i klassen sin. Det er viktig at alle bidrar til at vi fortsatt kan ha et trivelig sted å spise.
  • Vi vil gjerne ha hjelp fra lærerne for å få systemet til å fungere igjen. Hver gang en klasse skal rydde i kantina, bør en lærer være med og sette folk i sving. Elevrådslederen legger fram dette ønsket for rektor.

4. Informasjonssider for nye elever

Skolen ønsker seg hjelp fra elevrådet til å forbedre informasjonssidene for nye elever. Anna Rismyr (1ELA) og Petter Thorsen (2TRT) tar ansvar for å følge opp saken og holde elevrådet orientert.

5. Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

20. oktober 2018
Referent: Theodor Hustuft

Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell