Hopp til innhold
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Eksempel: møteinnkalling

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Innkalling til elevrådsmøte

Til: alle tillitsvalgte
Tid: fredag 19. oktober kl. 08.30–09.15
Sted: kantina

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Godkjenning av referat fra forrige møte
  3. Ryddeordninga i kantina
  4. Bedre informasjonssider for nye elever
  5. Eventuelt

Meld fra dersom du ikke kan komme.

Vel møtt!

Theodor Hustuft
elevrådssekretær

Sist oppdatert 18.01.2019
Tekst: Marion Federl (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?