Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

    Dette faget følger en utgått læreplan.

    Kritisk tilnærming til tekst

    Hvordan blir du påvirket av tekstene rundt deg? I en digital verden der alle kan produsere og konsumere uendelig med tekster, er det viktig at vi kan vurdere teksters troverdighet. Samtidig bør vi opptre etisk og reflektert i vår egen kommunikasjon med andre.