Hopp til innhold

Øvelse

Hvilke språkfunksjoner er brukt?

LK20LK06

Oppgave 1

Hvilke språkfunksjoner er dominerende i tekstutdragene nedenfor? Og hvordan bygger bruken av språkfunksjonen opp om appellformene etos, patos og/eller logos?

Tekst 1

Bergans skolesekker er to ganger testvinnere i Forbrukerrapporten. Skolesekken for barn og ungdom i farta. Like god tur- og sykkelsekk som skolesekk.

Bergans of Norway

Tekst 2

Årets prisvinner har rørt oss i juryen på flere måter. Vi føler at vi virkelig kjenner personene i boka, og vi deler både gleder og sorger i livene deres. Selv om det er ungdommer som er hovedpersonene i boken, ble vi kjent med dem både gjennom dem selv og gjennom voksne som står dem nær. Vi ble sittende og le og gråte sammen med dem, og hele boken var så gripende at den var umulig å legge fra seg. Boken er liten, men med mye innhold. Etter at du har lest ferdig, blir du tankefull, og du blir sittende å fundere over boken lenge etter at du har lagt den fra deg.

Ungdommens kritikerpris 2010/2011. Utdrag fra juryens begrunnelse

Tekst 3

På 1600-tallet prøvde styresmaktene å hindre at folk hadde seksuelt samliv før ekteskapet, blant annet fordi det ikke fantes noe hjelpeapparat for ugifte mødre. Ikke engang trolovede hadde lov til å "søke seng" med hverandre før de var gift. De som forbrøt seg, skulle straffes, både ved at de fikk formaning av presten, og ved at de ble dømt til å betale bøter til kongen. Men de som giftet seg, slapp unna med en sterkt redusert bot. De fleste valgte denne løsningen når kvinnen ble gravid.


Fra Spor i tid. Norge før 1850 av Tønnesson (red.)

Tekst 4

– Neimen hei, er det deg?
– Nei, hallo, skal du til byen, du også?
– Ja, du vet, en må komme seg ut litt, vet du.
– Ja, det er rart – det blir mye stillesitting.
– Ja, det er rart med det.
– Også så fint vær vi har fått!
– Ja, har du sett. Men det var ikke så gær'nt i går heller.
– Nei, det har i grunnen vært ganske bra, bortsett fra her om dagen da.
– Ja, men det er nå godt med litt regn av og til også.
– (...)

Fra en petit av Louis Jacoby

Oppgave 2

Skriveoppgave

Pølse og lompe

Skriv tre korte tekster om emnet pølse i lompe. Den første teksten skal være informativ, den andre ekspressiv og den tredje skal være appellativ.

Sist oppdatert 16.01.2018
Skrevet av Marion Federl
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Marion Federl

Læringsressurser

Kommunikasjon