Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjonssituasjoner

Hvordan utvider og begrenser ulike medier våre muligheter for å delta i kommunikasjonen? Hva har det å si for kommunikasjonen om deltakerne er få eller mange? Les om noen grunnleggende kommunikasjonssituasjoner.

LK06
Gruppe med ungdommer, gutter og jenter, alder 17 til 20 år. Foto.

Kommunikasjon med og uten medier

I en samtale ansikt til ansikt trenger vi ikke noe medium for å formidle budskapet vårt. Vi sier at denne typen samtale ikke er mediert. Motsatt snakker vi om mediert kommunikasjon i de tilfellene der vi bruker medier for å kommunisere, fra tradisjonelle massemedier som bøker, plakater, tv eller radio til moderne sosiale medier som Facebook, Instagram eller YouTube.

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon er kommunikasjon mellom to eller noen få personer. Senderen er en enkeltperson, og i mange tilfeller kjenner sender og mottaker(e) hverandre. Deltakerne kan gi hverandre direkte tilbakemelding, og de bytter på å være sender og mottaker.

Vanligvis befinner sender og mottaker seg på samme sted, men også en telefonsamtale, en videosamtale på Messenger eller ei privat brevveksling er personlig kommunikasjon.

Personlig kommunikasjon er ofte uformell og privat, men den kan også være formell, som for eksempel en avtalt fagsamtale mellom lærer og elev, der læreren skriver referat om hva begge to har blitt enige om.

Gruppekommunikasjon

Elevrådsmøter, klassediskusjoner og nettdebatter er eksempler på kommunikasjon i større grupper. Det som ofte kjennetegner gruppekommunikasjon, er at én av deltakerne har ei dominerende rolle og får lov til å styre kommunikasjonen i større eller mindre grad. I et møte er det gjerne ordstyreren, i klasserommet er det læreren og i en nettdebatt kan det være journalisten som har invitert til diskusjon. Kommunikasjonssituasjonen er altså mer formell. Gruppekommunikasjon kan være mediert, for eksempel en videokonferanse eller et møte på Skype eller Meet, eller den kan skje ansikt til ansikt.

Gruppekommunikasjon er oftest toveiskommunikasjon, for det fins så godt som alltid en mulighet for å komme med direkte tilbakemelding. I en timeout under en handballkamp kan spillerne nikke til det treneren sier og oppildne hverandre med et "Kom igjen nå!", under et foredrag eller en presentasjon kan tilhørerne rekke opp handa og stille spørsmål, og under et nettmøte kan alle be møteleder om ordet.

Massekommunikasjon

Massekommunikasjon er kommunikasjon fra én sender ut til mange mottakere. Senderen er vanligvis en profesjonell aktør, for eksempel en mediebedrift eller et reklamebyrå, og kommunikasjonen skjer gjennom forskjellige massemedier som radio, tv, plakater, aviser og Internett.

De tradisjonelle massemediene gir i liten grad rom for direkte tilbakemelding. Derfor har massekommunikasjon stort sett vært enveiskommunikasjon. Ved å bruke ulike digitale tjenester som SMS eller Facebook kan profesjonelle aktører i dag komme i direkte kontakt med leserne, brukerne eller kundene sine, men denne kommunikasjonen er ikke nødvendigvis toveis: Dersom vi mottar en SMS om at det er salg i favorittbutikken vår, vil svært mange andre også få den samme meldinga. Det forventes heller ikke at vi skal sende et svar, men at vi skal gå i butikken og handle. Litt annerledes forholder det seg når en organisasjon kommuniserer via Facebook eller Instagram. Her har alle leserne mulighet til å reagere og kommentere direkte, men samtidig er det igjen sender som styrer kommunikasjonen: "Skriv hvorfor du liker oss, og vinn ei reise til New York!"

Personlig mediert kommunikasjon

Begrepet personlig mediert kommunikasjon er et faguttrykk fra medievitenskapen som brukes om personlig kommunikasjon i sosiale medier. Typisk for denne kommunikasjonsformen er at den har trekk fra både personlig kommunikasjon og massekommunikasjon: Sender er en privatperson, men budskapet kan like godt ha mange mottakere som få. Ei Facebook-melding kan for eksempel være synlig bare for enkeltpersoner eller venner, eller den kan være offentlig. Mottakerne kan gi direkte tilbakemelding, og kommentarene kan leses av alle som har sett den opprinnelige meldinga. Kommunikasjonen går ikke bare begge veier, den går "alle veier".

Også store og små bedrifter og organisasjoner har begynt å ta i bruk Facebook og andre sosiale medier for å sende ut informasjon og reklame. Strengt tatt er det ikke snakk om reell personlig mediert kommunikasjon, for sender er ingen privatperson og formålet er heller ikke privat. Like fullt vil mottakeren oppleve Facebook-meldinger som en langt mer personlig kontakt med sender enn en reklamebrosjyre som kommer i posten.

Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Kommunikasjon