Hopp til innhold

Øvelse

Repeter fagbegrepene om kommunikasjon!

Repeter fagbegrepene om kommunikasjon!

Oppgave 1

Repetisjon av fagbegreper

Kollasj som består av ni bilder som viser ulike former for kommunikasjon

I kapitlet om kommunikasjon har du fått presentert disse fagbegrepene:

 1. kommunikasjon
 2. sender, mottaker og budskap
 3. verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 4. dobbeltkommunikasjon
 5. enveis- og toveiskommunikasjon
 6. personlig kommunikasjon og massekommunikasjon
 7. språkfunksjon
 8. informativ, ekspressiv, appellativ og sosial språkfunksjon
 9. kommunikativ kompetanse
 10. konvensjon
 11. rolle
 12. overordna (dominerende), underordna og likeverdig rolle
 13. kontekst
 14. formell og uformell språksituasjon

Forklar fagbegrepene, og eksemplifiser dem ved hjelp av bildene i kollasjen over.

Oppgave 2

Hva slags "språk"?

Se på bildene i kollasjen en gang til. Hva slags tegn eller språk er det menneskene på bildene bruker for å kommunisere?

Oppgave 3

Språkfunksjoner

Illustrasjon som viser de grunnleggende språkfunksjonene: informativ, appellativ og ekspressiv språkfunksjon

Ta utgangspunkt i illustrasjonen ovenfor og forklar språk-funksjonene.

Sist oppdatert 23.01.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Kommunikasjon