Hopp til innhold

Øvelse

Kake i barnehagen?

Oppgave

Kommunikativ kompetanse: rett ord til rett tid

I videoklippet nedenfor møter du Anna, som skal begynne i ny barnehage, faren hennes, styreren i barnehagen og en barne-hageassistent. Det oppstår en konflikt fordi far har med seg ei stor langpannekake til barna i barnehagen.

Se videoklippet "Kake i barnehagen".

  1. Hvorfor har Annas far tatt med ei stor langpannekake i barnehagen?
  2. Hvorfor ønsker ikke styreren i barnehagen å ta imot kaka?
  3. Når vi må avvise hjelp eller gaver som i utgangspunktet er velmente, er det viktig at vi gjør dette på en måte som ikke virker unødvendig sårende eller uhøflig. Synes du styreren i barnehagen håndterer denne situasjonen på en profesjonell måte? Se nærmere på orda hun velger, på hvordan hun bruker stemme og kroppsspråk, og på budskapet hennes.
  4. Hvordan reagerer barnehageassistenten på det som skjer i garderoben? Synes du hun opptrer profesjonelt i denne situasjonen? Grunngi svaret.
Sist oppdatert 16.01.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Kommunikasjon