Hopp til innhold

Øvelse

Sammenligning, metafor og klisjé

LK20LK06

Oppgave 1

Les utdraget fra Beatles av Lars Saabye Christensen nedenfor.

 1. Finn bildene forfatteren har brukt her.
 2. Hvilken type bilder er det flest av?
 3. Hvilken funksjon mener du bildene har i utdraget?

"Han kom med stilbunken under armen, gikk med forte, hoggende skritt, som lederen for et janitsjarorkester. Blikket brant gjennom oss som røntgenstråler, et vanvittig smil krølla seg under den dunete nesa, og han sa ikke et ord. Han bare låste oss inn, satte seg ved kateteret med stilbunken som et truende tårn foran seg og der ble han sittende, stum som en sko."

(Saabye Christensen, 2002)

Oppgave 2

Bildene og klisjéene nedenfor kjenner vi fra hverdagsspråket vårt. Forklar hva de betyr:

 1. å måtte bite i det sure eplet
 2. å ha begge beina på jorda
 3. å tråkke i salaten
 4. å ha et hjerte av gull
 5. å være helt på jordet

Oppgave 3

Lang tunell. Foto.

Uttrykket "å se lyset i enden av tunnelen" er en mye brukt klisjé.

 1. Hva betyr dette uttrykket?
 2. Prøv å forklare sammenhengen mellom den konkrete og den overførte betydninga av uttrykket. Hva har de til felles?

Oppgave 4

Den amerikanske presidenten Barack Obama hever pekefingeren

Barack Obama, amerikansk president fra 2009 til 2017.

I 2008 besøkte daværende amerikansk president Barack Obama den tyske hovedstaden Berlin. Fra et podium satt opp foran Seierssøylen sa han:

"Murene mellom de landa som har mest og de som har minst, må ikke få stå. Murene mellom raser og stammer, mellom urfolk og immigranter, murene mellom kristne, muslimer og jøder må ikke få stå. Vi må rive ned disse murene!"

 1. Forklar metaforen som Obama bruker mange ganger i dette avsnittet.
 2. For innbyggerne i Berlin har denne metaforen ei tilleggsbetydning som Obama nok var fullt klar over. Kan du forklare den?
Trenger du et hint?

Ronald Reagan: "Tear down this wall"

Kilder

Saabye Christensen, L. (2002). Beatles. Oslo: Cappelen.

Sist oppdatert 14.03.2020
Skrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Språklige virkemidler