Hopp til innhold

Øvelse

Personifikasjon

LK20LK06

Oppgave 1

Steinskred. Foto.

Steinskred.


Setningene nedenfor er hentet fra ulike avistekster. De inneholder alle eksempler på personifikasjon. Finn dem.

  1. De sa det var trygt her. Tanken på skred hadde aldri slått oss.
  2. Søvnløshet rammer de fleste en gang iblant, men som oftest bare som et forbigående problem.
  3. Koleraen knuger Zimbabwe.

Oppgave 2

Snødekte hagemøbler. Foto.

Ta utgangspunkt i fotografiet ovenfor og lag ei setning som inneholder en personifikasjon.

Oppgave 3

Les det korte utdraget fra Kahlil Gibrans bok Profeten nedenfor.

  1. Hvilke abstrakte begreper er personifisert her?
  2. Forklar Gibrans bilde med dine egne ord.
  3. Hva oppnår forfatteren ved å bruke nettopp denne uttrykksmåten i stedet for ei saklig og nøktern forklaring?

Profetens syn på glede og sorg

Noen av dere sier: "Gleden er større enn sorgen", og andre sier: "Nei, sorgen er størst." Men jeg sier dere at de er uatskillelige. Sammen kommer de, og når den ene sitter alene med deg ved ditt bord, skal du huske at den andre sover i din seng.

Sist oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Språklige virkemidler