Hopp til innhold

Norsk (Utgått) (YF vg2) (LK06)

Språket som mulighet

Språket tilbyr oss en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Men som overalt ellers: Øving gjør mester. Vi må øve på lesing, skriving og muntlig kommunikasjon slik at vi hele tida blir dyktigere språkbrukere.

Språklige virkemidler

Hver gang du skal si eller skrive noe, må du velge hvordan du skal uttrykke deg. Kunnskap om språklige virkemidler hjelper deg å ta hensiktsmessige og kreative språklige valg. Lær om språklige virkemidler og om hvordan de påvirker leseren.

Læringsressurser

Språklige virkemidler

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter