Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Retorikk

Oppsummeringsspørsmål

 1. Hva er retorikk?
 2. Hvor kommer ordet fra?
 3. Hvem kalles også for retorikkens far, og hvorfor?
 4. Forklar begrepene etos, logos og patos.
 5. Hva er det overordnede målet med disse tre retoriske grepene?
 6. Hvordan kan en taler styrke troverdigheten sin? Nevn gjerne flere momenter enn de som står i teksten.
 7. Hvilke faser består arbeidet med en tale av?
 8. Hva er de fire kravene vi stiller til en retorisk god tekst?
 9. Gjør rede for hva de enkelte kravene går ut på.
 10. Hvorfor er språklige bilder og eksempler godt egnet til å framkalle følelser og engasjement?
 11. Hvorfor er ordenes klang og rytme viktig i en tale?
 12. Hvorfor kan kunnskap om retorikk være nyttig for deg?
Sist oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Retorikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kontekst, kairos og aptum

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kairós: rett ord til rett tid

 • SubjectMaterialFagstoff

  En strategi for å overbevise

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kommentert eksempel: politisk appell

 • SubjectMaterialFagstoff

  Å vurdere troverdighet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan overbevise i skrift og tale?

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale