Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Analyseskjema

Punktlista på denne sida kan hjelpe deg når du skal analysere argumentasjonen i en sakprosatekst.

Slik kan du gå fram

Når du skal beskrive og vurdere argumentasjonen i en sakprosatekst, kan lista nedenfor være til hjelp. Bruk de punkta som er aktuelle for teksten du undersøker.

Dersom du skal presentere analysen din som en skriftlig tekst, finner du selv en passende rekkefølge på momentene. Du trenger ikke føle deg bundet av rekkefølgen i denne lista. Likevel er det alltid lurt å begynne med de grunnleggende opplysningene om teksten. Da blir det mye enklere for leseren å følge deg når du legger fram observasjonene dine i detalj.

1. Grunnleggende informasjon

Begynn med å presentere teksten og kommunikasjonssituasjonen.

 • Fakta om teksten
  Tittel, sjanger, forfatter
 • Emne
  Hvilket spørsmål eller problem er det forfatteren tar opp?

  Kommunikasjonssituasjon
  Hvor og når ble teksten offentliggjort, eventuelt i hvilken spesiell sammenheng?

 • Forfatterens bakgrunn
  Du bør si noe om forfatterens bakgrunn dersom den klart styrker eller svekker vedkommendes troverdighet.
 • Målgruppe
  Hvem er det forfatteren henvender seg til?

2. Standpunkt og argumenter

Presenter standpunktet til forfatteren og de viktigste argumentene.

 • Forfatterens standpunkt
  Hva er forfatterens standpunkt?
  Er forfatteren helt klart for eller imot en sak, eller er standpunktet nyansert?
 • De viktigste argumentene
  Lag deg en oversikt over de viktigste argumentene forfatteren kommer med. Gjengi dem kort og med egne ord.
  Har forfatteren et klart hovedargument?
  Imøtegår forfatteren argumenter som taler mot synspunktet hans eller hennes?

3. Holdbarhet, relevans og styrke

Undersøk saksargumentene nærmere.

 • Holdbarhet
  Er faktaene korrekte og argumentene sannsynlige?
 • Relevans
  Bruker forfatteren noen argumenter som har lite eller ingenting med saken å gjøre?
 • Styrke
  Inneholder teksten argumenter som lett kan tilbakevises fordi det fins langt sterkere motargumenter?
 • Valg av fakta og argumenter
  Har forfatteren tatt med alt som er vesentlig for saken? Eller er argumentasjonen ensidig eller mangelfull?

  (Husk at sjangeren er med på å bestemme hvor omfattende og balansert argumentasjonen i teksten kan og bør være.)

4. Skjult argumentasjon

Undersøk hvordan forfatteren appellerer til følelsene hos leseren.

 • Forfatterens troverdighet og autoritet
  Har forfatteren spesielle kunnskaper, eller en posisjon som gir han eller henne autoritet i saken?
  Vekker framstillinga i teksten tillit til forfatteren?
 • Appell til mottakerens holdninger og følelser
  Appellerer forfatteren til bestemte holdninger og følelser hos leseren? Hvilke i så fall?
  Uttaler forfatteren seg nedsettende om dem som ikke deler synet hans eller hennes?
 • Språklige virkemidler
  Hva er de viktigste språklige virkemidlene forfatteren bruker for å forsterke budskapet sitt?

5. Teksten som helhet

Punkta nedenfor er lettest å svare på etter at du har jobba grundig med teksten.

 • Balansen mellom åpen og skjult argumentasjon
  Hva legger forfatteren størst vekt på, åpen eller skjult argumentasjon?
 • Framstillingsmåte
  Klarer forfatteren å presentere argumenta sine på en ryddig måte? Er det lett å følge forfatterens argumentasjon?
  Eksemplifiserer, forklarer og utdyper forfatteren?
 • Sluttvurdering
  Hvordan fungerer teksten som helhet?
  Blir du som leser overbevist?
Sist oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Argumentasjon