Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Argumentasjon i gamle reklameannonser

Oppgave 1

Se på de tre reklameannonsene nederst på denne sida.

 1. Hvilke produkter er det som presenteres?
 2. Hva er det underforståtte standpunktet til annonsørene?
 3. Hvilke (salgs)argumenter brukes i de tre annonsene?
 4. Annonsørene appellerer i stor grad til fornuften hos forbrukerne. Finn eksempler på fakta og ord med fornuftsappell.
 5. Hvilken av de tre annonsene appellerer i størst grad til følelsene? Grunngi svaret.

Oppgave 2

Bruk av bilder og typografi i de tre annonsene

 1. Hva viser hovedbildene i de tre annonsene?
 2. Hva slags informasjon skal hovedbildene gi leseren? Skal de bare vise hvordan produktet ser ut, eller viser de produktet i bruk?
 3. En av illustrasjonene forteller en liten historie. Hvilken?
 4. Hvilken av annonsene er mest nøktern med tanke på tekst og form?
 5. Beskriv hvordan skrifttyper, skriftstørrelser, store bokstaver, kursivering og andre grafiske virkemidler er brukt for å framheve viktig informasjon.
Grepa komfyrer. Reklame.

Annonse 1

Klær og Arne fabrikker. Reklame.

Annonse 2

Sommerhus. Annonse.

Annonse 3

Sist oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Argumentasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Argumentasjon i gamle reklameannonserDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Er dette gode argumenter?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Åpen eller skjult argumentasjon?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tvilsomme argumentasjonsknep

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Éi sak – to standpunkter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Argumentasjon og retorikk – hva kan du?

Kildemateriale