Hopp til innhold

Oppgave

Dramatisk diktning: Kan du fagbegrepene?

LK06
Teatermasker. Foto.

Visste du at "maske" og "maskara" har samme opphav, nemlig det arabiske ordet "maskhara", som betyr noe slikt som "tryllekunstner, bajas, klovn"?

Oppgave

Fagbegrepene fra kapitlet

I kapitlet Dramatiske tekster møter du fagbegrepene som er listet opp nedenfor. Lag en tospalter (tabell med to kolonner) der du tar med fagbegrep / kort forklaring og eksempel der dette kan hjelpe deg å huske bedre.

Fagbegrep
Kort forklaring / eksempel
dramatisk diktning, drama
osv.
 • dramatisk diktning, drama
 • dramamanuskript
 • hovedtekst
 • sidetekst
 • dramadialog
 • monolog
 • sceneanvisninger
 • regianvisninger
 • akt
 • scene
 • konflikt
 • plott
 • dramaturgi
 • klassisk dramaturgi
 • kronologisk framstilling
 • frampek
 • tilbakeblikk
 • retrospektiv teknikk
 • hovedperson
 • biperson
 • protagonist
 • antagonist
 • individer og typer
 • personifisering
 • komedie
 • tragedie
 • andre dramasjangrer
 • teaterforestillingen som sammensatt tekst
 • regi
 • scenografi
 • lyssetting
 • ulike typer lyd
 • rekvisitter
 • kostymer
 • sminke
Sist oppdatert 09.10.2018
Skrevet av Tone Elisabeth Grundvig

Læringsressurser

Dramatisk diktning