Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Sjangerblanding

Svar på oppsummeringsspørsmål til teksten "Sjangerblanding" og vurder to plakater.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Reklameplaketer for fagene Matte og Biologi. Foto.

Oppgave 1

Hva husker du fra fagteksten om sjangerblanding?

 1. Hvorfor trenger vi sjangerkunnskap?
 2. Forklar begrepet blandingssjanger (hybrid).
 3. Hva må til for at ei blanding skal bli en egen sjanger?
 4. Hva er et dokudrama? Forklar.
 5. Hva er forskjellen mellom sjangerblanding og sjangerbrudd?

Oppgave 2

Se nærmere på de to reklameplakatene ovenfor og løs oppgava.

 1. Hva er salgsbudskapet i disse to plakatene?
 2. Hvilke sjangrer låner plakatene trekk fra? Gi eksempler på slike lånte trekk.
 3. Beskriv skrifttypene i de to plakat-titlene. Hvordan passer de til bildene?
 4. Hva slags inntrykk av faga matematikk og biologi skaper bildene og skrifttypene?
 5. Hva vil senderen oppnå med denne sjangerblandinga?
 6. Synes du senderen har oppnådd det han ville? Grunngi svaret.

Oppgave 3

Hvilke eksempler på sjangerblanding kjenner du til? Diskuter gjerne med en medelev.

 • Hvilke sjangrer er blanda?
 • Hvilken effekt har sjangerblandinga på mottakeren?
Sist oppdatert 05.05.2020
Tekst: Marion Federl (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Litt om sjanger