Hopp til innhold

Fagartikkel

Rolla som innleder

Når du skal innlede til debatt, kan du velge mellom flere strategier. Det er viktig at møteledelsen vet hva du kommer til å si i innledninga di.

LK20LK06
Marthe Øvrum fra Skeiv ungdom taler på et møte som barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har invitert til. Ministeren sitter ved siden av Marthe og ser på henne. Dato for møtet var 31. januar 2018. Foto.

Marthe Øvrum fra Skeiv Ungdom taler, mens barne- og likestillingsminister Helleland lytter til henne.

Én grunnregel

Grunnregelen for alle slags innledninger er: Uttrykk deg så kort at det blir god tid til diskusjon etterpå. Ei innledning skal ikke være noe foredrag.

Når du skal innlede til debatt, er det også viktig at du samarbeider tett med møteledelsen, slik at de vet hva du kommer til å gjøre. Det kan også hende at møteledelsen ønsker seg en bestemt type innledning.

Nøytral informasjon

Du kan kort presentere de ulike hovedsynspunktene i saken. Har du egne synspunkter, må du passe på at de ikke farger framstillinga di. Synes du det er vanskelig å opptre nøytralt, bør du vurdere å gi oppgava til en annen.

Engasjert saksinnlegg

Dersom du er glødende opptatt av en sak, kan du være rett person til å få fart på en diskusjon. Engasjementet ditt kan aktivisere andre, selv om de ikke er enige i synspunktene dine. En liten advarsel: Snakk ikke for lenge! Da risikerer du at tilhørerne blir lei hele saken.

Provokasjon

Skal du innlede i ei forsamling der du vet at det er problemer med å folk til å snakke, kan det lønne seg å gi dem et lite spark bak! Sett saken på spissen, overdriv konsekvensene eller gi ei humoristisk framstilling av en ellers alvorlig sak. Dette er ikke noen innledningsform for amatører, men den kan være svært effektiv når den lykkes.

Sist oppdatert 20.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter