Hopp til innhold

Fagartikkel

Rolla som møtedeltaker

For at et møte skal bli vellykka, må deltakerne være forberedte og aktive. Her får du noen tips om hvordan du som møtedeltakar kan bidra til et godt møte.

LK20LK06
Ei kvinne står og snakker for noen personer som sitter rundt et bord. Hun gestikulerer engasjert. Foto.

Dess bedre du er forberedt, dess større er sjansene for at du får de andre til å lytte.

Før møtet

Dersom du vil oppnå noe på møtet, må du stille forberedt. Studer innkallinga nøye. Er det saker der som du synes er viktige? Da bør de stå så langt oppe på lista som mulig. Mot slutten av et møte er folk ofte slitne, og tidsnød kan gjøre at saken ikke får skikkelig behandling. Du kan be om endring i rekkefølgen når du kommer på møtet.

Les gjennom sakspapirene og kontakt møteledelsen dersom du synes informasjonen er mangelfull. Det er for seint å be om dette når du kommer på møtet.

Forbered deg til diskusjoner. Du stiller mye sterkere i en diskusjon dersom du på forhand har tenkt gjennom det du vil si og kan dokumentere påstandene dine. Tenk også over hvilke argumenter motstanderne dine mest sannsynlig vil komme med, og hvordan du kan møte dem.

På møtet

Under møtet er det viktig at du følger med på det som skjer, slik at du ikke hefter andre med utspill som bygger på feiloppfatninger og misforståelser. I tillegg gjelder det å være høflig og rolig. Noen tips når du skal delta i diskusjonen:

  • Snakk om én ting om gangen! Har du mye på hjertet, be heller om ordet en gang til.
  • Vær kort! De fleste synes det er slitsomt med lange enetaler. Uttrykk deg presist og knapt, og på enkleste måte.
  • Bruk gjerne konkrete eksempler, det engasjerer og letter forståelsen.
  • Hold deg til saken! Da vinner du sympati, og alle sparer verdifull tid.
  • Vær positiv! Pek på fordelene ved forslaget ditt framfor å rakke ned på motstanderen. Understrek det dere begge er enige om. Når du kritiserer, bør du komme med et forslag som du mener er bedre.
  • Lytt! Hør godt etter hva de andre sier, og noter det viktigste. Ikke avbryt, men vent til det er din tur før du kommer med motargumenter.

Etter møtet

Dersom du har påtatt deg oppgaver, må du følge dem opp. Gjør det du har lova, og rapporter til møteledelsen så snart oppgaven er utført.

Sist oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter