Hopp til innhold

Film og filmklipp

Vurdering av muntlig presentasjon

Faglig tilbakemelding fra lærere og medelever skal hjelpe deg å se både hva du er flink til, og hva du kan jobbe videre med. Se hvordan lærer Inger Holtan og elevene hennes jobber med å gi tilbakemelding på muntlige presentasjoner.

LK06
Sist oppdatert 05.01.2016
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag