Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeid med begrepet kontekstualisering

Oppgave

Del 1

Les fagteksten "Hva er tekst i kontekst? Før du leser den, bør du sjekke at du kjenner til begrepene som er lista opp nedenfor – de forekommer nemlig i teksten. Hjelp hverandre med å finne gode synonymer og forklaringer!

 1. kontekst
 2. å kontekstualisere
 3. lyrisk jeg
 4. minoritet
 5. majoritet
 6. identitet
 7. biografi
 8. perspektiv

Del 2

Les teksten "Hvorfor kontekstualisere tekster?" og jobb med spørsmåla.

 1. Hva vil det si at en tekst kan ha flere lag?
 2. Hvorfor er det ofte nyttig med kunnskaper om forfatteren og konteksten når du leser en tekst?
 3. I teksten presenteres tre ulike lesemåter: tekstorientert, forfatterorientert og kontekstorientert. Forklar hva som ligger i disse tre begrepene.

Sist oppdatert 11.09.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Samisk og kvensk litteratur og kultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?