Hopp til innhold

Øvelse

Nærlesing: "Den retusjerte sannheten"

Bilde fra en blogg som viser ei ung jente som holder en pc i hendene

Oppgave

Nærlesing: "Den retusjerte sannheten"

 1. Hva er det første jeg-personen i teksten gjør etter at hun har stått opp og kledd på seg?
 2. Teksten er skrevet av ei jente på 18 år. Er denne typen morgenaktiviteter typisk for jenter på hennes alder?
 3. Er det sannsynlig at en tekst med dette innholdet kunne vært skrevet av en gutt på samme alder? Hvorfor (ikke)?
 4. Hvordan var en typisk tolvåring den gang forfatteren selv var tolv år, og hvordan er tolvåringer i dag? Hva er forskjellen, ifølge forfatteren?
 5. Hvilken historiske tidsepoke sammenlikner jenta nåtida med, og hva begrunner hun det med?
 6. Hvordan beskriver hun bloggen som medium?
 7. Hvorfor begynte forfatteren å blogge?
 8. Hva mener hun er positivt ved egen blogging?
 9. Forfatteren beskriver den typiske rosabloggeren eller influenceren. Hva kjennetegner henne?
 10. Hvorfor er jenta kritisk til rosabloggerne?
 11. Hva sier hun om bloggernes påvirkningskraft?
 12. Bloggere og influencere utsetter seg også daglig for kritikk. Hva kan det føre til for den som blogger?
 13. Jenta påpeker også at det er mye falskhet i bloggverdenen. Hvordan arter den seg?
 14. Jenta er generelt kritisk til bloggere og blogging, men ser ikke alltid selv at hun er en del av denne verdenen og “akkurat som de andre”. Hvor i teksten kommer dette tydeligst fram?
Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Hvem er jeg som meg selv?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale