Hopp til innhold

Øvelse

Nærlesing av teksten "Arrangert ekteskap"

Spørsmål til teksten "Arrangert ekteskap" av Guri Børrehaug Hagen.

LK06
Gifteringer

  1. Ifølge forfatteren kan det være helt andre grunner enn kjærlighet og omsorg som gjør at foreldre arrangerer ekteskap for barna sine. Hvilke andre grunner nevner hun?
  2. Hva er izzat?
  3. Hvilke eksempler på negative sider ved arrangerte ekteskap gir hun?
  4. Hvilke fordeler ser Børrehaug Hagen ved den moderne måten å inngå forhold på i Norge i dag?
  5. Børrehaug Hagen har sagt om kåseriet til Christine Koht: "Teksten var kanskje ironisk, men den kunne ikke stå uimotsagt".
    1. Oppfatter du kåseriet til Koht som en ironisk tekst? Begrunn svaret.
    2. Er Christine Kohts tekst et forsvar for den typen giftermål som Børrehaug Hagen beskriver?
Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Ordna forhold?