Hopp til innhold

Øvelse

Er nordmenn vanskelige å være gift med?

En oppgave om ekteskap mellom en amerikansk mann og ei norsk kvinne.

LK06

Se videoklippet og jobb deretter med spørsmåla nedenfor.

  1. Den som gifter seg med en person fra et annet land og flytter til vedkommendes hjemland, befinner seg så å si på bortebane. Hvilke problemer har mannen som blir intervjua, støtt på i møtet med det norske samfunns- systemet?
  2. Hvorfor kan han ikke tenke seg å flytte tilbake til USA?
  3. Sjansen for at han på ny skal bli sammen med ei norsk kvinne, er ikke særlig stor, ifølge ham selv. Hvorfor ikke?
  4. Synes han at nordmenn og amerikanere er svært ulike, eller at de har mye felles?
  5. Hva er vanskelig for norske kvinner (og menn), sett med denne mannens øyne?
  6. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (2012) ligger skilsmisseprosenten i Norge på rundt 41. På hjemmesida til The American Psychological Association står det at skilsmisseprosenten i USA ligger på mellom 40 og 50. Hvordan samsvarer disse tallene med mannens påstand om at det er typisk for norske kvinner (og menn) at de ikke er i stand til å binde seg?
  7. Dette filmklippet viser at menn og kvinner ikke nødvendigvis må komme fra svært ulike kulturer for at et parforhold skal ende med brudd. Tror du risikoen for at et parforhold skal ryke, er større om mannen og kvinna kommer fra svært ulike kulturer, for eksempel den norske og den muslimske, enn om de kommer fra mer like kulturer, for eksempel den norske og den amerikanske? Begrunn svaret ditt.
Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Ordna forhold?