Hopp til innhold

Øvelse

"Tvangsgifte spesial"

Spørsmål til filmklipp fra NRKs humorserie "Uti vår hage".

LK06


"Uti vår hage" er en norsk humor-serie som ble vist på NRK i 2003 (seks episoder) og 2008 (åtte episoder). Serien er skapt av komiker-trioen Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

  1. Filmklippet er et liksom-innslag i NRK-programmet Migrapolis. Hva slags program er Migrapolis?
  2. Hva er temaet for denne liksom-versjonen av Migrapolis?
  3. Det første vi får se i klippet, er at ei jente blir jaga og fanga. Forfølgerne, som viser seg å være faren og en fetter, kaller henne en tyv. Hva er det hun har stjålet, ifølge dem?
  4. En nordmann hjelper til med å få fanga jenta. Hva slags inntrykk får vi av denne nordmannen?
  5. Faren omtaler jenta som "overintegrert". Hva mener han med dette, tror du?
  6. Faren kaller nordmannen "min vantro venn". Dersom noen kaller en annen for vantro, hva slags oppfatning har han da av seg selv og sin egen tro?
  7. Hva avslører fetteren til jenta ved å vise fram et Oslo-kart der flere steder er markert?
  8. Jentas far lover å oppfylle nordmannens største ønske som takk for at han hjalp til med å fange jenta. Hvilket ønske har nordmannen?
  9. Hva signaliserer slutten om jentas far og løftet han gav?
  10. Klippet er humoristisk, men det inneholder en del samfunnskritikk. Hvem og hva er det som kritiseres?
Sist oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Cecilie Isaksen Eftedal

Læringsressurser

Ordna forhold?