Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er en ordklasse?

Alle ord du bruker, hører til en ordklasse. Ordklassen sier både noe om hva slags betydning ordet har og hvilken funksjon ordet har i setninga.

LK20

Hva er et ord?

Hva er egentlig et ord? Det er ikke så lett å forklare. Én mulig definisjon er at et ord er en språkbit som kan ha et selvstendig trykk, som for eksempel du, kjøpe, fortelle, dinosaur. Disse ordene klassifiserer vi i ulike grupper. Ordene som har noe felles, plasserer vi i samme gruppe.

Se for eksempel på disse ordene:

Bord, liten, hage, snill, rask, troll

Det er seks ulike ord, men du kan gruppere dem i to ulike familier. Klarer du å gjøre det, og samtidig reflektere over hvordan du tenkte da du gjorde det?

Riktig løsning:

Bord, hage og troll hører sammen. De hører til gruppen substantiv.

Liten, snill og rask hører sammen. De er adjektiv.

Hvorfor sier vi at disse ordene er i familie? Jo, "bord", "hage" og "troll" er for eksempel alle ord vi kan sette en, ei eller et foran. Dessuten er de navn på ting eller fenomener.

"Liten", "snill" og "rask" kan vi derimot ikke sette en, ei eller et foran. Men de har det felles at de beskriver en egenskap ved et substantiv: "Det var sannelig en snill mann."

Noen ordklasser kan bøyes

Noen av ordklassene i det norske språket kan bøyes, for eksempel substantiv, adjektiv og verb. Bøyning vil si at ordene har en grunnform som får hektet på ulike endinger (suffiks på fagspråket). Vi ser på noen eksempler:

Substantivene i norsk får ulike endinger som viser kjønn, tall og bestemt eller ubestemt form:

en bil – bilen – biler – bilene

ei lue – lua – luer – luene

et vindu – vinduet – vinduer – vinduene


Verbene har endinger som viser om vi snakker om nåtid eller fortid: kjører – kjørte

Adjektivene får endinger i samsvar med substantivet de beskriver. Vi bruker også endinger for å oppgi ulik styrkegrad:

ei fin jente – et fint hus

pen – penere – penest

Hvilke ord til hvilken ordklasse?

Under vil du få en minipresentasjon om de ulike ordklassene. Se gjennom denne sammen med en medelev.

Når dere har sett gjennom presentasjonen:

  • Lag et tankekart over de ti ulike ordklassene.
  • Lag også en illustrasjon til hver ordklasse for å huske bedre. Det er for eksempel lettere å huske hva preposisjoner er hvis du tegner en mann under et bord, enn hvis du bare skriver "under".


Sist oppdatert 22.08.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære