Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om norske småord?

Ordklassene preposisjoner, subjunksjoner, interjeksjoner og konjunksjoner rommer mange av de norske småordene.

LK20

Oppgave 1

Oppgave 2 – Preposisjonsalias

Preposisjoner er ord som sier noe om hvor noe/noen er i sted eller tid:

  • De er bak huset. (sted)
  • Etter sommerferien måtte han på jobb. (tid)
Flere preposisjoner

i, av, på under, over, bak, innenfor, inni, foran, fremover, gjennom, utenfor, hos, langs, mellom, mot, om, ved siden av, etterpå, utenom, via, til...

  1. Sitt i grupper på fire–seks personer. Klipp opp et ark slik at dere har 20 lapper. Skriv en preposisjon på hver lapp. Se i boksen over hvis dere ikke kommer på nok preposisjoner.
  2. Legg lappene med den blanke siden opp. En av spillerne trekker en lapp og skal forklare hvilket ord som står på arket, uten å si ordet. Skal du forklare preposisjonen "bak", har du for eksempel ikke lov til å si "når noe er bak noe..."
  3. De andre spillerne har bare lov til å tippe hvilket ord som står på arket én gang. Førstemann som sier riktig ord, får lappen.
  4. Vinneren er den som sitter igjen med flest lapper til slutt.

Oppgave 3 – subjunksjoner og konjunksjoner

Det er nok disse to ordklassene mange har vanskelig for å huske på og skille fra hverandre. En god øvelse for å huske stoff er å forklare det med egne ord:

  1. Gå sammen to og to.
  2. Den ene skal spesialisere seg på subjunksjoner, den andre på konjunksjoner. Bruk internett som hjelp.
  3. Forestill dere at dere skal forklare hva henholdsvis "subjunksjon" og "konjunksjon" er til en som aldri har hørt om ordklasser. Lag en forklaring som er så enkel at selv denne personen vil forstå den. Husk eksempler!
  4. Forklar for hverandre.
Sist oppdatert 30.08.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære