Hopp til innhold

Oppgave

Forsk på vennene dine

I denne utforskende oppgaven skal dere finne ut av hvor mye slang vennene deres bruker. Dessuten får dere testet deres egne språkfordommer.

LK20

Forsk på vennene dine

Hvordan snakker klassen egentlig? Det skal dere finne ut av i denne oppgaven. Dette er ikke en oppgave du kan gjøre i klasserommet her og nå – for hvis du skal forske på språket til andre, er det viktig at de ikke vet at de forskes på.

Til denne oppgaven trenger du en mobil med opptaksfunksjon. Du skal nemlig ta opp en uformell samtale mellom jevnaldrende. Det kan være i kantina, i et friminutt, hjemme eller lignende. Det viktigste er at informantene dine snakker fritt.

Oppgaven er denne:

Hvor mye slang bruker elevene i klassen? Forsk ved å bruke datamateriale fra uformelle samtaler.

Sjekk fordommene i klassen først

Før dere setter i gang med datainnsamlingen, kan det være fint å se hva slags fordommer klassen har om slangbruk. Gå sammen i grupper og lag egne om ungdom og slangbruk, eller bruk de under. Få gjerne til en felles avstemning i klassen. En må notere ned svarene, slik at dere har dem til sluttarbeidet:

 • Gutter bruker mest slang. Enig eller uenig?
 • Slangordene gutter bruker, er ofte "grovere" enn de jenter bruker.
 • De som kommer fra en spesiell bydel/del av bygda, bruker mer slang enn andre. Fra hvilket område kommer de som bruker mest slang?
 • Gutter bruker mest grove slangord når de snakker med hverandre. Når gutter og jenter møtes, modererer guttene slangbruken.

Gå fram slik:

 1. Ta opp omtrent 30 minutters samtale. Da har du nok data til å komme til en slutning.
 2. Etter at du har samlet inn data, er det på tide å systematisere funnene. Sett deg ned og lytt på samtalene. Skriv ned navnet til de som deltar i samtalen(e) og noter alle slangordene som brukes ved siden av navnet til den som sier det.
 3. Svar på disse spørsmålene. Bruk gjerne et søylediagram eller lignende for å gjøre funnene mer visuelle:
 • Hvem brukte mest slang i samtalen(e)?
 • Hva slags type slang blir brukt?
 • Er det mest kebabnorsk, eller ord fra engelsk?

Hva kan dere bruke forskningen til?

Problemstillingen dere skulle finne svar på var "Hvor mye slang bruker elevene i klassen?". Når alle har gjort sine funn, bør dere sammenligne resultatene for å finne svar på problemstillingen. Dessuten er det et mål å finne svar på hypotesene som innledet oppgaven. Slik kan dere gå fram:

 1. Gå sammen i grupper på fire–seks personer. Sammenlign resultatene deres og prøv å svare på hypotesene om ulik bruk av slang mellom kjønn og områder.
 2. Hver gruppe legger fram sine svar for resten av klassen.
 3. Klassen konkluderer i fellesskap: Stemte fordommene deres, eller var det noe som overrasket dere?
Sist oppdatert 02.10.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære