Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om toner i talemålet

LK06

Oppsummeringsspørsmål om toner i talemålet.

  1. Hva mener vi med tonefall?
  2. Gi et eksempel på hvordan tonelaget (ordmelodien) kan skille ord fra hverandre.
  3. Hva er intonasjon?
  4. Hvilke andre språk enn norsk har tonelag?
  5. Hvilke andre språk enn norsk har intonasjon?
  6. Ordmelodien i ord som har tonelag 1 (eks.: huset, stolen, bordet) kan brukes til å dele inn de norske dialektene i to hovedgrupper.
    • Hva heter de to gruppene?
    • Hvilken gruppe tilhører din egen dialekt?
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære