Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan oppstår nye ord og uttrykk?

Oppsummeringsoppgaver om hvordan nye ord oppstår og hva ord kan brukes til.

Ordsky med ord som NDLA, undervisning, digitale. Illustrasjon.

Oppgave 1

Låneord i norsk

 1. Hvilket språk er det norsk låner flest ord fra i dag?
 2. Norsk har gjennom tidene lånt ord fra flere språk. Hvilke? Gi noen eksempler, og forklar hvilket samfunnsområde ordet hører hjemme i.
 3. Hvorfor oppstår nye ord og uttrykk?
 4. Hvilke forhold kan avgjøre om et lånord får gjennomslag i et språk?
 5. Hva menes med språklig toleranse?

Oppgave 2

Sammensatte ord

 1. Når vi lager et sammensatt ord i norsk, som for eksempel jordbæris, står "grunnordet" sist, mens ordet foran spesifiserer (avgrenser) grunnordet.
  • Er det slik også i arabisk?
  • Og hva med engelsk?
 2. Hvor mange nye norske ordformer dukker opp per døgn (i gjennomsnitt)?
 3. Hvor mange av disse nye ordformene er sammensetninger?
 4. Hva skal til for å sikre at et nytt ord forblir i bruk?
 5. Hvordan skriver vi vanligvis sammensatte ord i norsk?
 6. I hvilke tilfeller skriver vi sammensetninger med bindestrek?
 7. Hvordan skriver vi sammensatte ord i engelsk?

Oppgave 3

Ord kan brukes til så mangt

 1. Hva kan vi bruke ordet "liksom" til, ifølge språkforsker Ingrid Kristine Hasund?
 2. Hva er en diskursmarkør?
 3. Gi eksempler på diskursmarkører.
 4. Har vi de samme diskursmarkørene i hele landet?
 5. Hva er de mest vanlige diskursmarkørene i din omgangskrets?
 6. Hvilke diskursmarkører bruker ungdom, og hvilke bruker voksne, der du bor?
 7. Hva er et idiom?
 8. Hva betyr idiomet "(Han ante) ugler i mosen"?
 9. Gi noen andre eksempler på idiomatiske uttrykk i norsk og i andre språk.
 10. Hvorfor kan idiomer være vanskelig å forstå for den som lærer et fremmedspråk?
 11. Hvorfor bruker vi faste ord og uttrykk?
Sist faglig oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs