Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om norske setninger

Les fagteksten om norske setninger og svar på spørsmåla.

LK06

Les fagteksten om norske setninger og svar på spørsmåla.

  1. Hvorfor kan vi si at vi har et ordforråd, men ikke at vi har et setningsforråd?
  2. Hva er setningsgrammatikk?
  3. Vi kan bygge ut et enkeltord i en setning til en frase. Gi et eksempel på dette.
  4. Vi kan også legge en setning inn i en annen setning. Gi et eksempel på dette.
  5. Finnes det språk der det ikke er mulig å bygge fraser eller legge inn leddsetninger i en annen setning?
  6. En setning består av setningsledd. Hvilken funksjon har setningsleddene verbal, subjekt og (direkte) objekt?
  7. Forklar begrepene SVO-språk, SOV-språk og V2-språk; nevn også eksempler på de ulike språktypene.
  8. Er arabisk et SVO-språk slik som norsk?
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære