Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om det norske lydsystemet

LK06
  1. Hvilke norske lyder synes Hanna er vanskelig å lære for en som har arabisk som morsmål?
  2. Hvorfor var det ganske lett for Hanna å lære seg tyrkisk?
  3. Hvilken norsk konsonant strever både Hanna og mange norsktalende med å lære?
  4. Norsk har en vokal som finnes i veldig få andre språk. Hvilken vokal er dette?
  5. Hva er tonelag, og hvor mange tonelag har vi i norsk?
  6. Kan du gi eksempler på ordpar i norsk der tonelaget er meningsskillende?
  7. Nevn noen andre språk som også har tonelagsforskjeller.
  8. Hva vil det si at et språk er ortofont?
  9. Gi noen eksempler på norske ord med stumme bokstaver. (Tips: Du finner opptil flere slike ord i repetisjonsspørsmålene.)
  10. Gi eksempler på språk som er a) mer ortofone eller b) mindre ortofone enn norsk.
Sist oppdatert 31.12.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære