Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål om språket som system

LK06
 1. Hva er en språkfamilie?
 2. Hva heter de minste byggesteinene i språket?
 3. Hva er en bokstav?
 4. Nevn noen likhetstrekk mellom norsk og arabisk.
 5. Finn ut: Hvilke lyder er de samiske bokstavene Ï og Š tegn for?
 6. Hva med bokstavene Э og Ю i det kyrilliske alfabetet (russisk)?
 7. Hva vil det si at talemålet er det primære språket?
 8. Hva kan vi oversette "fon" med?
 9. Nevn noen vanlige ord som inneholder leddet "fon".
 10. Hva er fonologi?
 11. Forklar hva vi mener med fonem.
 12. Forklar hva minimale par er for noe, og gi eksempler.
 13. Hva er suffikser, og hva bruker vi dem til?
 14. Forklar forskjellen mellom syntetiske og analytiske språk.
 15. Hvilke to hovedgrupper deler vi språklydene inn i?
 16. Hva er en diftong?
 17. Hvor mange ordklasser bruker vi å dele ordene inn i?
Sist oppdatert 31.12.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære