Hopp til innhold

Oppgave

Verb i tysk, fransk og spansk

LK06

Oppgave 1: Bøyning i person, tall og tid

Verb er en av de ordklassene som kan bøyes. I moderne norsk markerer verbbøyninga tid (han går - han gikk).

Engelsk har tidsbøyning, men i tillegg også en liten rest av person- og tallbøyning, for eksempel i bøyninga av verbet to be, og mer generelt i 3. person entall i presens av de fleste verb:

Verbbøyning i presens og preteritum

Norsk
Engelsk
Presens

jeg er
du er
hun er
vi er
dere er
de er

jeg spiser
du spiser
hun spiser
vi spiser
dere spiser
de spiser

I am
you are
she is
we are
you are
they are

I work
you work
she works
we work
you work
they work

Preteritum
jeg var
du var
hun var
vi var
dere var
de var
jeg spiste
du spiste
hun spiste
vi spiste
dere spiste
de spiste
I was
you were
she was
we were
you were
they were
I worked
you worked
she worked
we worked
you worked
they worked

Hvordan forholder det seg med tysk, fransk og spansk? Har verba i disse språka

  • tidsbøyning
  • personbøyning
  • tallbøyning

Forklar og gi eksempler.

Oppgave 2: To måter å danne verbtider på

I norsk er det bare to verbtider som lages ved hjelp av bøyning, nemlig presens og preteritum. For å danne de andre tidene av verbet, må vi bruke hjelpeverb (har gått, skal reise osv.).

Sammenlikn med tysk, fransk og spansk. Forholder det seg på samme måte med disse språka, eller fins det i noen av disse språka flere verbtider som dannes bare ved hjelp av bøyning? Gi eksempler.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære