Hopp til innhold

Oppgave

Leddstilling i norsk og engelsk

LK06

Oppgave 1

Norsk er et SVO-språk. Med det mener vi at rekkefølgen av setningsledd i en vanlig fortellende setning er subjekt - verbal - objekt. Ta utgangspunkt i eksempelsetningene nedenfor, analyser dem og finn ut om også engelsk er et SVO-språk.

Setninger med subjekt, verbal og objekt

Nille
skulker
skolen i dag.
Nille
is skipping
school
today.
Vi spiste pizza hjemme hos kameraten min.
We
had pizza at my friend's place.

Oppgave 2

Dersom en norsk setning begynner med et annet setningsledd enn subjektet, bytter subjekt og finitt verbal plass. Dette kalles inversjon. Hvordan forholder det seg i engelsk? Analyser eksempelsetningene og avgjør om engelsk har inversjon a) i fortellende setninger, b) i spørresetninger.

Fortellende setninger

På skolen
hadde
han
noen gode venner.
At school
he had some good friends.
I morgen får hun dra.
To-morrow she
may
leave.

Spørresetninger

Er Peter
hjemme?
Is Peter at home?
Har dere kjøpt ny bil?
Have you bought a new car?
Snakker
hun engelsk?
Does she speak English?

Tips

Hvis du synes eksemplet "Does she speak English?" er vanskelig å bedømme, tenk på at det er det bøyde verbet du må ta utgangspunkt i.

Oppgave 3

I norsk plasseres nektingsordet "ikke" etter det finitte verbalet i helsetninger, men foran det finitte verbalet i leddsetninger:

Han er ikke hjemme. Jeg vet at han ikke er hjemme.

Se på eksempelsetningene nedenfor. Bytter nektingsordet "not" plass i leddsetninger i engelsk?

Setninger med nektingsord

He is not at home.
I know that he is not at home.
Lise did not take the bus to London.
We think that
Lise
did
not
take the bus to London.
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære