Hopp til innhold

Oppgave

Verb i norsk og engelsk

Spørsmål

  1. Se på presensbøyningen av verb i norsk og engelsk (tabell 1). Hvilket språk har den enkleste bøyningen?
  2. Hvilken bøyningsending har de fleste norske (bokmåls-)verb i presens?
  3. Hvilken ending har verbene i tredje person entall i engelsk?
  4. Hva med I work, you work osv. - har disse verbformene bøyningsending?
  5. Verbene i det norske språket kan vi dele inn i to grupper, svake verb og sterke verb. Finner vi en tilsvarende inndeling i engelsk? Gi noen eksempler som underbygger svaret ditt.
  6. Se på tabell nummer to. Den viser at svake verb i norsk kan ha ulike bøyningsendinger i preteritum. Hvordan forholder det seg i engelsk?

1: Presensbøyning i norsk og engelsk

Person og tallNorsk (bokmål)Engelsk
1. person entall
jeg jobberI work
2. person entall
du jobber
you work
3. person entallhan/hun jobber
he/she works
1. person flertall
vi jobber
we work
2. person flertall
dere jobber
you work
3. person flertallde jobber
they work

2: Preteritumsbøyning av svake verb

InfinitivPresensPreteritum
å kaste
kaster
kastet/kasta
å lære
lærer
lærte
å leve
lever
levde
å spå
spår
spådde
Sist faglig oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs