Hopp til innhold

Oppgave

Substantiv i norsk og engelsk

Når du arbeider med oppgavene, kan tabelloversiktene nederst på siden være til god hjelp. Prøv å svare utførlig og presist.

LK06

Spørsmål

  1. I norsk danner vi bestemt form av substantivet ved å legge til endinger til substantivet: gutt-en, jent-a osv. . Men hvordan danner vi bestemt form av substantivet i engelsk?
  2. Hvilken av de to norske målformene holder mest konsekvent på systemet med ulik bøyning for substantiver av ulikt kjønn, bokmål eller nynorsk?
  3. I norsk har hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord ulike bøyningsmønstre. Hvordan forholder det seg i engelsk? Sier bøyningen noe om substantivet er hankjønns-, hunkjønns- eller intetkjønnsord?
  4. Den ubestemte artikkelen i engelsk har to former, a og an. Hva er regelen for bruken av a og an? Hva er forskjellen mellom bruken av a/an og en/ei/et?
  5. Hvilken ending markerer flertall i engelsk?
  6. Noen substantiv i norsk har vokalskifte i flertall, som for eksempel mann - menn, tann - tenner, hand - hender, fot - føtter, gås - gjess. Finner vi noe tilsvarende i engelsk?

Bokmål

Kjønn
Entall Flertall
Ubestemt
form
Bestemt
form
Ubestemt
form
Bestemt
form
Hankjønn (en) gutt gutten gutter
guttene
Hunkjønn (ei/en) jente jenta
jenter
jentene
Intetkjønn (et) hus
(et) eple
huset
eplet
hus
epler
husene/husa
eplene/epla

Nynorsk

Kjønn
Entall Flertall
Ubestemt
form
Bestemt
form
Ubestemt
form
Bestemt
form
Hankjønn (ein) gut guten gutar
gutane
Hunkjønn (ei) jente jenta
jenter
jentene
Intetkjønn (eit) hus
(eit) eple
huset
eplet
hus
eple
husa
epla

Engelsk

Kjønn
Entall Flertall
Ubestemt
form
Bestemt
form
Ubestemt
form
Bestemt
form
Hankjønn
(a) boy
the boy boys the boys
Hunkjønn
(a) girl the girl
girls the girls
Intetkjønn
(a) house
(an) apple
the house
the apple
houses
apples
the houses
the apples
Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språklære