Hopp til innhold

Norsk (Utgått) (YF vg2) (LK06)

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Språklære

Grammatikken eller språklæra handler om lydverk, orddanning, bøyning, ordklasser og setningsbygning.

Læringsressurser

Språklære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs