Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sammenhengen mellom språk og identitet

Oppgaver om begrepet identitet, og sammenhengen mellom språk og identitet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgave 1. Begrepet identitet

 1. Diskuter med en medelev: Hvilke forhold er med på å forme identiteten vår?
 2. Psykologer er en yrkesgruppe som er opptatt av menneskers atferd og mentale (indre) prosesser. Hvordan definerer psykologene begrepet identitet?
 3. Sosiologer forsker på forholdet mellom det enkelte mennesket og samfunnet. Hva legger sosiologene vekt på når de snakker om identitet?

Oppgave 2. Språk og identitet

Se videoklippet og jobb deretter med spørsmålene.

 1. Språket er en identitetsmarkør. Forklar med egne ord hva dette betyr.

 2. Hva kan språket vårt fortelle om oss, ifølge språkforsker Margareth Sandvik?

 3. Ungdom bruker ofte slang.

  • Hva er slang?

  • Hva er hensikten med å bruke slanguttrykk i stedet for "normalspråk"?

  • Nevn fem eksempler på slanguttrykk og forklar hva de betyr.

 4. En person med gode språkferdigheter klarer å avpasse språkbruken etter situasjon og mottaker. Gi tre konkrete eksempler på situasjoner i yrkeslivet der fagpersonen må ta hensyn til hvem han eller hun snakker til.

Oppgave 3

Diskuter i klassen.

 • Er det forskjell på jentespråk og guttespråk?

 • Hva går i tilfelle denne forskjellen ut på?

 • Hva påvirker måten vi snakker på?

Sist oppdatert 16.05.2021
Tekst: Marion Federl og Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Språk og samfunn