Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Språk og samfunn

Majoritetsspråket et det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Men mange norske borgere har et minoritetsspråk som morsmål. Språket er et viktig signal på gruppetilhørighet. Det forteller hvor vi kommer fra, hva vi jobber med og hvem vi ønsker å være.

Læringsressurser

Språk og samfunn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter