Hopp til innhold

Norsk (Utgått) (YF vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Skriv korrekt og god norsk!

Det er få som klarer å skrive helt korrekt norsk hele tiden. De aller fleste skriver feil av og til. Hvis tekstene dine har mange feil og dårlig flyt, kan det påvirke hvordan leseren oppfatter innholdet og deg som avsender. Her kan du lære om hvordan du kan unngå de vanligste språkfeilene.

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!