Hopp til innhold

Norsk (Utgått) (YF vg2) (LK06)

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Ordklasser

Ord som har mye til felles, som for eksempel hvordan de bøyes, tilhører samme ordklasse. Substantiv, adjektiv og verb er tre ulike ordklasser.