Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Setningslære

Hvordan skriver du korrekte norske setninger? Hvert språk har sine regler for hvordan ord og setningsledd kan settes sammen og hvilken rekkefølge de må ha. Et annet ord for setningslære er syntaks.

Læringsressurser

Setningslære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter