Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språklig mangfold

Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

Språkmøter

Når to eller flere med forskjellige språk møtes, oppstår det vi kaller et språkmøte. Om kontakten er langvarig, vil de to språkene typisk påvirke hverandre.

Læringsressurser

Språkmøter