Hopp til innhold

Oppgave

Vurder to eksamenssvar

Å lese og vurdere andres eksamenssvar er god øving før du selv skal opp til eksamen.

To personer studerer tekst på papir og PC. Foto.

Prøv deg som sensor!

Nå skal du vurdere to ulike svar på ei oppgave som blei gitt til eksamen våren 2017, og du skal jobbe sammen med noen medelever for å komme fram til karakteren svara bør få. Det er faktisk akkurat slik også sensorer jobber: De leser først oppgavesvaret aleine, deretter diskuterer de med en annen sensor og til slutt blir de enige om en karakter.

Du skal bruke et vurderingsskjema når du vurderer tekstene, slik norsksensorer gjør (skjemaet ditt er litt forenkla). Du trenger ett skjema per tekst: Vurderingsskjema til norskeksamen. Skriv gjerne ut skjemaet og noterer på arket mens du leser oppgavesvara på skjerm.

Filer

Oppgave

Jobb først individuelt, deretter i firergrupper.

  1. Les elevsvar 1. Marker deretter momentene i vurderingsskjemaet. Mener du for eksempel at kandidaten har en imponerende struktur i teksten sin, markerer du i kolonnen for karakteren 5-6 (over middels) på dette punktet.
  2. Skriv notater i kolonnen til høyre. Du trenger konkrete og gode argumenter når du skal diskutere vurderinga di med de andre i gruppa.
  3. Skriv det du mener er riktig karakter, nederst til høyre i skjemaet.
  4. Deretter gjør du akkurat det samme med oppgave 2.
  5. Til slutt skal dere diskutere i gruppene:
    • Hvilke styrker og svakheter har tekstene?
    • Er dere enige om karakterene på de to elevsvara?
Sist oppdatert 01.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse