Hopp til innhold

Oppgave

Hva er særlig bra i elevsvar 1?

Elevsvar 1 har avsnitt som er bygd opp på en ryddig måte. Øv på å skrive godt strukturerte avsnitt om virkemiddelbruk!

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Ryddige avsnitt om virkemiddelbruk

Du kan selvsagt bygge gode avsnitt på ulike måter, men det er lurt å kjenne til ei grunnoppskrift. Eleven som har skrevet eksamenssvar 1 og som fikk skryt for gode avsnitt, har bygd opp avsnitta om virkemiddelbruk på følgende måte:

 1. Temasetning med fagbegrep, eventuelt kommentarsetninger i tillegg (T)
 2. Bevis/sitat fra teksten (B)
 3. Virkemidlets funksjon (F)
 4. Appellformen som virkemidlet støtter opp under (A)

Se for eksempel på avsnittet under:

(T) Direkte henvendelse er et annet virkemiddel Idsøe bruker mye i talen. (B) Hele fire ganger henvender hun seg direkte til Aasen med uttrykket "Kjære Ivar", og hun snakker til ham og takker og hyller ham. (F) Denne gjentatte personlige henvendelsen til Ivar Aasen bruker Idsøe fordi hun vil vise at han er en kjær person for henne og fordi hun ønsker at tilhørerne skal få et mer personlig og positivt forhold til ham. (A) Virkemidlet skal altså først og fremst forsterke patos-appellen i teksten.

Øvingsoppgave

I 2013 skreiv Are Kalvø et kåseri der han gjorde narr av debatten som fulgte etter at en ungdomsskole valgte å flytte tentamen fordi så mange elever skulle på Justin Bieber-konsert. Kalvø ironiserer over hvor utrolig viktig skoletentamen har vært for dem som i dag er voksne – det hadde ikke blitt skikkelige folk av dem uten tentamen! På denne måten latterliggjør han kritikken mot skolen og beskriver det som har hendt, som egentlig lite viktig. Nedenfor finner du et kort utdrag fra kåseriet.

I teksten sin bruker Kalvø kontraster og overdrivelser som språklige virkemidler for å skape en humoristisk og ironisk effekt. Skriv et avsnitt om disse språklige virkemidlene. Følg grunnoppskrifta med firedeling av avsnitt. Hvis du synes det er vanskelig å sette i gang, kan du for eksempel bruke informasjonen i oppgaveordlyden eller noen av disse setningsstarterne:

 • (T) To sentrale virkemidler i Kalvøs tekst er ...
 • (B) Kalvø stiller høyttravende spørsmål, som …
 • (T) I tillegg ramser han opp ulike roller voksne har i samfunnet, noe som ...
 • (B) Kalvø bruker mange høytidelige ord og floskler før ...
 • (B) Til slutt er oppramsingene så mange og overdrevne at ...
 • (F) Kontrasten mellom det høystemte spørsmålet og det banale svaret …
 • (F) Kalvø bruker altså … for å ...
 • (A) Ironi skal svekke meningsmotstandernes etos ...

Justin Bieber eller heildagsprøve? Grei ut og drøft.

Skular i Ålesund har flytta ein tentamen for at elevane skal få gå på konsert med Justin Bieber. Dette har naturlig nok blitt kritisert og latterliggjort. For dette handlar om respekten for skulen. Om kva som eigentlig er viktig. Om kva skulen er og skal vere. Og kva rolle skulen bør ha i liva til dei unge menneska som om nokre år skal ta over samfunnet.

Ungdom er ungdom, naturligvis. Men vi som er vaksne no, vi som veit kva samfunnet og livet krev av oss etter skuleåra, vi må spørje oss: Kva er det som har forma oss og sett oss i stand til å delta i samfunnet? Kva er det som har gjort oss til dei menneska, borgarane, vennene, kollegaene, skattebetalarane, veljarane og familiemedlemmene vi er? Eg trur eg veit kva dei aller fleste av oss vil svare på desse spørsmåla:

Tentamen.

Og ikkje berre tentamen, men at tentamen alltid gjekk føre seg på nøyaktig den dagen det skulle vere tentamen etter dei opprinnelige planane, og ikkje ein annan dag rett før eller rett etterpå.

Det er dette som har forma oss. Det er derfor samfunnet vårt heng i hop. Det er derfor det er såpass bra oppslutning når det er val i Norge. Det er derfor dei fleste av oss ikkje har blitt kriminelle. Det er derfor folk stort sett møter opp og gjer jobbane sine. Tentamen. På den dagen tentamen skulle vere. Ikkje ein annan dag. Det var dette som viste oss at det finst reglar og orden i livet. Slik blei vi vaksne. Slik forstod vi. Det er dette som har gjort oss til gode konsulentar, lærarar, forfattarar, butikkmedarbeidarar, veljarar, mødrer, fedrar, reklamefolk, lokalpolitikarar, idrettsleiarar, kjærastar, frivillige, bartenderar, kokkar og medmenneske.

Tentamen. På den planlagte dagen.

Løsningsforslag (Prøv først på egen hånd!)

Sist oppdatert 01.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse