Hopp til innhold

Oppgave

Elevtekst 2: "Takk, kjære Ivar!"

Eksamen i norsk hovedmål våren 2017: elevtekst, svar på oppgave tre.

Hjartespråket

Takk kjære Ivar av Thea Idsøe ble skrevet i sammenheng med avslutningen av "Språkåret 2013" den 6. desember. Først vil jeg si noe om budskapet hennes, så vil jeg analysere teksten. Hovedbudskapet er at vi skal være glad for arbeidet Ivar Aasen har gjort for det norske språk, for landet vårt hadde ikke vært det samme om det ikke hadde hatt mange språk. Jeg skal også se på ulike virkemidler som blir brukt for å få fram dette budskapet. Blant annet hvordan Thea appellerer til følelser og fornuft.

Hva Thea synes om Ivar Aasen kommer særlig fram i overskriften og de første setningene av teksten, hvor hun sier “takk, kjære Ivar”. Thea snakker mye om sin takknemlighet, og forsøker i teksten å åpne publikums øyne for Ivar Aasen. Ordvalget rundt temaet er med på å styrke budskapet. Hun bruker ord som kjærleik, demokrati og hjartespråk når hun skriver om språket. Ordet språk i seg selv er ganske nøytralt, men når hun legger til "hjarte" foran, får ordet en mye sterkere mening.

Teksten er skrevet i 2013 og er ganske aktuell. I dag er det mange i befolkningen som mener at nynorsk bør ut av skolen. Theas tekst har derfor et budskap som flertallet av befolkningen ikke er enig i. Det hun sier er ganske ensrettet og ikke drøftende, men Thea bruker appellformene godt for å overbevise. Og med tanke på kairos, som handler om å velge det rette øyeblikket, passer teksten derfor inn i diskusjonen om nynorsk og bokmål.

Målgruppa er alle i Norge, og hun appellerer til følelser: "Kampen for at fleire skal kunne få bruke hjartespråket sitt, at fleire skal verdsette hjartespråket sitt og vere stolte av det, anten det er bokmål, samisk, nynorsk eller kvensk." Thea uttrykker seg også på en måte som passer for hele målgruppa, hun tar i bruk et hverdagslig språk som de fleste kjenner seg igjen i. Jeg forsto alt hun sa, og jeg er kanskje i målgruppa siden jeg er ung akkurat som Thea. Derfor fyller denne teksten også kravet til aptum, ved at Thea utrykker seg på en passende måte.

Hovedbudskapet blir gjentatt i hele teksten. Thea bygger opp teksten ved å starte rett på hva hun mener om Ivar Aasen og språket han lagde, med tanke hva dette betyr for oss i dag. Resten av teksten utdyper hun dette synet, blant annet ved appellering til følelser og fornuft. Hele teksten er preget av ord som "kjære" og "takk". Mot slutten av teksten forsterker hun virkningen av alt som har blitt sagt ved at hun skriver: "Det er ein kamp verdt å kjempe kvar einaste dag. Kampen for at fleire skal kunne uttrykke seg utan kløyvd tunge. Kampen for at fleire skal kunne kjenne seg frie." Denne setningen styrker hennes etos, hun skriver av erfaring, hun er selv en del av målgruppa og hun vil slåss for hjartespråket.

Idsøe bruker også humor som et virkemiddel: "Kjære Ivar. Du hadde eit livsprosjekt, du ofra fleire tusen mil, og endå fleire kaloriar, for å gjennomføre det." Humor hjelper veldig med å få oppmerksomhet og velvilje fra publikum, derfor er det viktig at hun sier dette tidlig i talen. I tillegg er det bra hun ikke bruker for mye humor, for da mister tilhørerne fort poenget med talen. Thea har jo et seriøst budskap.

Thea har ikke sterk etos fordi hun er ung og ikke en kjendis. Men hun skriver til vanlig nynorsk, derfor engasjerer hun seg i denne saken, fordi hun vil beholde skriftspråket sitt. Dette gir henne troverdighet. Hun bruker også noen ord som forfatteren Tarjei Vesaas har sagt om Aasen: "Det går mangt eit menneske og ser seg fritt ikring for Ivar Aasens skuld. Den stille nedbrytaren av grenser, den rolege og sikre oppbyggaren av eit folk." Når en kjent forfatter sier noe, lytter publikum mer enn når en ukjent person sier det samme. Derfor er det lurt av Thea å bruke sitatet.

Alt i alt er dette en god tale som fyller kravet til aptum. Mange er imot nynorsk, men kanskje de ombestemmer seg etter å ha lest talen til Thea. Jeg gjorde i hvert fall det. Hun bruker appellformene etos, patos og logos, men patos er den sterkeste appellformen i teksten.

Sist oppdatert 01.05.2018
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse